Lectura a les Escoles

A les escoles treballem per oferir als centres la possibilitat d'implementar els Plans de lectura per tal de fomentar aquella literatura -especialment catalana o...