L’Associació Cultural Cal Llibre celebrarà el proper dissabte 16 de desembre una Assemblea General de Socis. 

Data: dissabte 16 de desembre,

Hora:  11 del matí

Lloc:  Seu de l’Associació a l’Ametlla del Vallès

Tots els associats estan convocats per tal de repassar amb els membres de la junta actual els diferents punts de l’ordre del dia, on es parlarà de les tasques i la gestió al llarg del darrer exercici i de com afrontar els reptes per al proper any.

L’acte és obert només als associats de  l’entitat i requereix confirmació al correu info@calllibre.cat.

Temes de l’ordre del Dia:
Benvinguda i explicació del procediment.

 1. Aprovació de l’acta de l’assemblea anterior.
 2. Estat de comptes del 2016.
 3. Activitats Cal Llibre (2016/17): Memòria del curs
  1. Escoles
  2.  Altres
  3.  Ajuts atorgats a aquestes activitats
 4. Gestió  interna
  1. Socis.
  2. Quotes
  3.  Junta
  4. Aplicació dels nous estatuts
  5. Aplicació de la regularització a la Llei de Protecció de dades.
 5.  Activitats previstes  curs 2017/18
 6.  Futur de l’Associació: aportacions
 7.  Precs i preguntes
 8.  Aixecament de la sessió.